• Szkoła im św. Franciszka w Erith / St Francis Polish School in Erith

opłaty

Wniesienie wcześniejszej opłaty zagwarantuje Państwa dziecku wcześniejszy wybór odpowiedniej klasy oraz pewność, że dziecko rozpocznie naukę z podręcznikami od pierwszych zajęć września.

Prosimy o rejestrację online oraz o dokonywanie wpłat na konto bankowe lub nie jest to mozliwe gotówkowo w sklepiku szkolnym. PŁATNOŚĆ OBOWIĄZKOWA do pierwszego dnia zajęć w semestrze. 

W przypadku braku możliwości opłaty do wskazanego terminu prosimy o osobisty kontakt.

OPŁATY SZKOLNE  2016/17
Opłata semestralna 1 uczeń / 1 term 1 child £95.00
Opłata semestralna 2 uczniów / 1 term 2 children £185.00
Opłata semestralna 3+ uczniów / 1 term 3+ children £255.00
Opłata roczna 1 uczeń / 1 child per year £280.00
Opłata roczna 2 uczniów / 2 children per year £530.00
Opłata roczna 3+ uczniów / 3+ children per year £660.00
Opłata za dyżury bezzwrotna od rodziny / duty unreturnable £30.00
Ćwiczenia szkolne / workbooks

podręczniki/ books 

£25  

książki wydawnictwa “Nowa Era” dostępne dla wszystkich uczniów od starszego przedszkola

   

 

   

 

 

 

Dodatkową opłatą jest kwota za dyżury w wysokości £30, która umożliwi zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas lekcji. Opłata ta jest obowiązkowa. Dyżurują stałe osoby dyżurujące.

Uwaga!!! Szkoła będzie pobierała dodatkowe odsetki od spóźnionych opłat , ponieważ od Panstwa wpłat zależne jest opłacenie czynszu za szkołe i inne zobowiazania finansowe szkoły.

 

Barclays Bank,        Woolwich branch,

Sort code   202963    Account number 10969753

Prosimy podać imię i nazwisko dziecka tytułem wpłaty.


 

 

Osoby pobierające income support i jobseeakers allowance prosimy o przyniesienie potwierdzenia.