• Szkoła im św. Franciszka w Erith / St Francis Polish School in Erith

plan lekcji

 

 

Historia

Norbert Jasiński

9.00- 9.30      kl4

9.30-10.00     kl5

przerwa

10.45-11.15   3a

11.15-11.45   3b

przerwa

12.00-13.00   kl 6i7

 

 

religia

siostra Eliana

9.00-9.30       kl 5,6,7

9.30-10.00     kl P1 i P2

10.00-10.30   kl 2a i 2b

przerwa

10.50-11.15   kl 0

11:15-11:45  kl1

przerwa

12:00-12.30  kl4

12:30-13.00  kl3a i 3b

 

 

Anna Bryzek kl 3a

9.00-10:30     polski

przerwa

10.45-11.15   historia

11.15.-11.45  polski

przerwa

12:00-12.30  polski

12.30-13.00   religia

 

 

Karolina Tounsi kl 3b

9.00-10:30     polski

przerwa

10.45-11.15   polski

11.15.-11.45  historia

przerwa

12:00-12.30  polski

12.30-13.00   religia

 

 

Iwona Kasprzak kl 4

9.00-9.30       historia

9.30-10.30     polski

przerwa

10.45-11.45   polski

przerwa

12.00-12.30   religia

12.30-13.00   polski

 

 

Weronika Barczyńska kl 5

9.00-9.30       religia

9.30-10.30     historia

10.00-10.30   polski

przerwa

10.45-11.45   polski

przerwa

12.00-13.00   polski

 

 

Sylwia Benet  kl 6

9.00-9.30       religia

9.30-10.30     polski

przerwa

10.45-11.45   polski

przerwa

12.00-12.30   polski

12.30-13.00   historia

 

 

Marta Archman kl 7

9.00-9.30       religia

9.30-10.30     polski

przerwa

10.45-11.45   polski

przerwa

12.00-12.30   polski

12.30-13.00   historia