logo
 
logo
 
Strony internetowe zawierające przydatne pomoce naukowe oraz inne zasoby, które można wykorzystać podczas prowadzonych zajęć.
http://www.historiadlapolonii.pl/  – najważniejsze wydarzenia z Historii Polski dla polskich dzieci uczących się poza granicami kraju.
http://www.ortofrajda.pl/    – nauka ortografii
słowniki online
http://sjp.pwn.pl/  – słownik języka polskiego
http://sgjp.pl/leksemy/#13589/a  – słownik gramatyczny języka polskiego
http://slownik-wyrazowobcych.eu/  – sł.wyrazów obcych
https://dobryslownik.pl/slowo/online/120484/ -słownik poprawnej polszczyzny
https://www.ortograf.pl/    -sprawdzanie pisowni
https://synonim.net/  -słownik synonimów
Wydarzenia

There are no upcoming events at this time.