logo
 
logo
 

Szanowni Państwo Nauczyciele w Polskich Szkołach Sobotnich Przedmiotów Ojczystych,

Uprzejmie informuję, że rekrutacja na VI edycję studiów podyplomowych „Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską” w roku akademickim 2018/19 jest otwarta. Studia prowadzone są wspólnie przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie i Uniwersytet Łódzki przy współpracy Polskiej Macierzy Szkolnej. W studiach można będzie uczestniczyć również online.

Studia podyplomowe przygotowują do pracy w polskich szkołach sobotnich i do nauczania języka polskiego jako drugiego / obcego.

  • O miejsce na studiach może się ubiegać każdy, kto posiada licencjat lub magisterium.
  • Osoby bez stopnia licencjata mogą uczestniczyć w studiach jako wolni słuchacze.Otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.
  • Absolwenci otrzymają świadectwa obydwu uczelni.

Rozpoczęcie zajęć: Październik 2018 r.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK), 238-246 King Street, London W6 0RF

Rekrutacja trwa do 30 września 2017

Opłata rekrutacyjna £15; Czesne za dwa semestry: £1200

Informacja i zgłoszenia: nauczanie@puno.edu.pl

tel: 0208 846 9305 pon., śr., czw. godz. 15:00 – 19:00;

Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
  • kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem
  • CV
  • kwestionariusz osobowy, zał.
  • deklaracja wpłat czesnego, zał.
  • 2 zdjęcia do dokumentów (3,5 x 4,5 cm)
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

ZAPRASZAMY

Z wyrazami szacunku,

Halina Stochnioł
Sekretarz PUNO

Wydarzenia

There are no upcoming events at this time.