• Szkoła im św. Franciszka w Erith / St Francis Polish School in Erith

zajęcia i przerwy

Date: September 10, 2016 Author: admin Categories: inne

przerwy lekcyjne klas 0-6

 

9:00-10:30   1 godzina lekcyjna

10:30-10:45 przerwa

10:45-11:45  2 godzina lekcyjna

11:45 – 12:00 przerwa

12:00-13:00 3 godzina lekcyjna