• Szkoła im św. Franciszka w Erith / St Francis Polish School in Erith

Regulamin

Date: January 19, 2017 Author: admin Categories: Dla Rodziców, inne, Kategorie, Nowości, Wydarzenia

REGULAMIN SZKOŁY WSTĘP Ustalenia niniejszego regulaminu Polskiej Szkoły Sobotniej w Erith wynikają z faktu, iż poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uczciwość oraz odpowiedzialność są wartościami, które chcemy wspierać. Celem regulaminu jest uściślenie statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy oraz zasadami bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie Szkoły. Szkoła jest instytucją publiczną, kieruje się zasadami zawartymi…

Więcej...