logo
 
logo
 

zapisy

 

  Proszę używać polskich znaków. Formularze niepełne nie będą akceptowane

  Imię i nazwisko osoby wypełniającej (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Alternatywny adres email (pole nieobowiązkowe)

  Imię i nazwisko ucznia (proszę wypełnić oddzielnie dla każdego z uczniów)

  płeć (proszę wybrać góra / dół)

  data urodzenia miejsce urodzenia

  wiek

  imię i nazwisko matki
  numer telefonu

  imię i nazwisko ojca lub obowiązkowy drugi kontakt
  numer telefonu

  adres

  miasto

  kod pocztowy

  Informacje medyczne o dziecku oraz adres GP (alergie, cukrzyca, przyjmowane lekarstwa, dysleksja i inne)

  Znajomość języka polskiego? (proszę wybrać strzałkami góra / dół )

  rozumienie

  mówienie

  pisanie

  czytanie

  dodatkowe informacje o uczniu; czy dziecko chodziło w ubiegłym roku szkolnym do polskiej szkoły? ostatnie skończone klasy w polskiej szkole;
  inne informacje od rodzica o uczniu

  Na terenie szkoły znajduje się apteczka i osoba wykwalifikowana w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  W razie wypadku lub nagłej potrzeby rodzice/opiekunowie dziecka zostaną natychmiast o tym fakcie powiadomieni przez szkołę.

  Jeśli zaistnieje taka sytuacja, zobowiązuję(emy) się do natychmiastowego przybycia do szkoły. W wypadku zagrożenia życia dziecka wyrażam zgodę na odwiezienie go przez kwalifikowane służby do najbliższego szpitala.


  Stwierdzam, że powyższe informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Szkoły i zobowiązuję się do jego przestrzegania, a w szczególności do:

  1. Udzielania dziecku pomocy w przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych, utrzymywaniu wysokiej frekwencji oraz wymaganej regulaminem dyscypliny i punktualności.
  2. Terminowego dokonywania opłat szkolnych.
  3. Natychmiastowego zawiadomienia szkoły o zmianie adresu, numerów kontaktowych do rodziców, o zmianie danych dziecka oraz o przerwaniu nauki w szkole.

  Wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć uczniów na wystawach, w publikacjach wydawanych przez Szkołę oraz na stronie internetowej Szkoły oraz na udostępnienie nauczycielowi informacji o uczniu (data i miejsce urodzenia, adres e-mail rodziców ucznia).

  Akceptuję, iż płatność dokonana za rozpoczęty semestr nie podlega zwrotowi.

  Zapoznałem się /zapoznałam się z GDPR Szkoły
  http://stfrancispolishschool.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/Privacy-Statement-StFrancisPolishSchool-web-2.pdf

   

   

  Comments are closed.