logo
 
logo
 

zapisy

 

Proszę używać polskich znaków. Formularze niepełne nie będą akceptowane

Imię i nazwisko osoby wypełniającej (wymagane)

Adres email (wymagane)

Alternatywny adres email (pole nieobowiązkowe)

Imię i nazwisko ucznia (proszę wypełnić oddzielnie dla każdego z uczniów)

płeć (proszę wybrać góra / dół)

data urodzenia miejsce urodzenia

wiek

imię i nazwisko matki
numer telefonu

imię i nazwisko ojca lub obowiązkowy drugi kontakt
numer telefonu

adres

miasto

kod pocztowy

Informacje medyczne o dziecku oraz adres GP (alergie, cukrzyca, przyjmowane lekarstwa, dysleksja i inne)

Znajomość języka polskiego? (proszę wybrać strzałkami góra / dół )

rozumienie

mówienie

pisanie

czytanie

dodatkowe informacje o uczniu; czy dziecko chodziło w ubiegłym roku szkolnym do polskiej szkoły? ostatnie skończone klasy w polskiej szkole;
inne informacje od rodzica o uczniu

Na terenie szkoły znajduje się apteczka i osoba wykwalifikowana w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
W razie wypadku lub nagłej potrzeby rodzice/opiekunowie dziecka zostaną natychmiast o tym fakcie powiadomieni przez szkołę.

Jeśli zaistnieje taka sytuacja, zobowiązuję(emy) się do natychmiastowego przybycia do szkoły. W wypadku zagrożenia życia dziecka wyrażam zgodę na odwiezienie go przez kwalifikowane służby do najbliższego szpitala.


Stwierdzam, że powyższe informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Szkoły i zobowiązuję się do jego przestrzegania, a w szczególności do:

1. Udzielania dziecku pomocy w przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych, utrzymywaniu wysokiej frekwencji oraz wymaganej regulaminem dyscypliny i punktualności.
2. Terminowego dokonywania opłat szkolnych.
3. Natychmiastowego zawiadomienia szkoły o zmianie adresu, numerów kontaktowych do rodziców, o zmianie danych dziecka oraz o przerwaniu nauki w szkole.

Wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć uczniów na wystawach, w publikacjach wydawanych przez Szkołę oraz na stronie internetowej Szkoły oraz na udostępnienie nauczycielowi informacji o uczniu (data i miejsce urodzenia, adres e-mail rodziców ucznia).

Akceptuję, iż płatność dokonana za rozpoczęty semestr nie podlega zwrotowi.

 

 

Comments are closed.
Wydarzenia
 1. Szkolenie dla nauczycieli

  August 12, 2018 @ 10:09 am - August 7, 2019 @ 8:00 am
 2. Ferie bożonarodzeniowe

  December 9, 2018 @ 8:00 am - January 5, 2019 @ 5:00 pm
 3. Szkolenie dla nauczycieli z p. mgr. Renatą Jarecką

  January 5, 2019 @ 9:00 am - 2:00 pm
 4. wracamy do szkoły -zajęcia

  January 12, 2019 @ 9:00 am - 1:00 pm
 5. zajęcia szkolne

  January 19, 2019 @ 9:00 am - 1:00 pm
 6. zajęcia szkolne

  January 26, 2019 @ 9:00 am - 1:00 pm