logo
 
logo
 

zapisy

 

  Proszę używać polskich znaków. Formularze niepełne nie będą akceptowane

  Imię i nazwisko osoby wypełniającej (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Alternatywny adres email (pole nieobowiązkowe)

  Imię i nazwisko ucznia (proszę wypełnić oddzielnie dla każdego z uczniów)

  płeć (proszę wybrać góra / dół)

  data urodzenia miejsce urodzenia

  wiek

  imię i nazwisko matki
  numer telefonu

  imię i nazwisko ojca lub obowiązkowy drugi kontakt
  numer telefonu

  adres

  miasto

  kod pocztowy

  Informacje medyczne o dziecku oraz adres GP (alergie, cukrzyca, przyjmowane lekarstwa, dysleksja i inne)

  Znajomość języka polskiego? (proszę wybrać strzałkami góra / dół )

  rozumienie

  mówienie

  pisanie

  czytanie

  dodatkowe informacje o uczniu; czy dziecko chodziło w ubiegłym roku szkolnym do polskiej szkoły? ostatnie skończone klasy w polskiej szkole;
  inne informacje od rodzica o uczniu

  Na terenie szkoły znajduje się apteczka i osoba wykwalifikowana w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  W razie wypadku lub nagłej potrzeby rodzice/opiekunowie dziecka zostaną natychmiast o tym fakcie powiadomieni przez szkołę.

  Jeśli zaistnieje taka sytuacja, zobowiązuję(emy) się do natychmiastowego przybycia do szkoły. W wypadku zagrożenia życia dziecka wyrażam zgodę na odwiezienie go przez kwalifikowane służby do najbliższego szpitala.


  Stwierdzam, że powyższe informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Szkoły i zobowiązuję się do jego przestrzegania, a w szczególności do:

  1. Udzielania dziecku pomocy w przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych, utrzymywaniu wysokiej frekwencji oraz wymaganej regulaminem dyscypliny i punktualności.
  2. Terminowego dokonywania opłat szkolnych.
  3. Natychmiastowego zawiadomienia szkoły o zmianie adresu, numerów kontaktowych do rodziców, o zmianie danych dziecka oraz o przerwaniu nauki w szkole.

  Wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć uczniów na wystawach, w publikacjach wydawanych przez Szkołę oraz na stronie internetowej Szkoły oraz na udostępnienie nauczycielowi informacji o uczniu (data i miejsce urodzenia, adres e-mail rodziców ucznia
  I give consent for the school to take photographs/videos of my child.
  I give consent for photographs/videos of my child to be used on the school website, be used in the school prospectus, in the internal displays, in the school’s newsletter.).

  Akceptuję, iż płatność dokonana za rozpoczęty semestr nie podlega zwrotowi.

  Zapoznałem się /zapoznałam się z GDPR Szkoły
  http://stfrancispolishschool.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/Privacy-Statement-StFrancisPolishSchool-web-2.pdf

   

   

  Comments are closed.
  Wydarzenia

  There are no upcoming events at this time.