• Szkoła im św. Franciszka w Erith / St Francis Polish School in Erith

rodzice dyżurujący

Dyżury w roku 2016/17

Wszyscy rodzice dyżurujący zostaną sprawdzeni pod kątem niekaralnosci (DBS).

Każdy z rodziców będzie zobowiązany do odbycia 20 dyżurów w całym roku szkolnym.

Rodzice dyżurujący są zobowiązani do podpisu listy obecności – godzina wejścia i wyjścia ze Szkoły.

W każdą sobotę musi być obecnych pięciu rodziców dyżurujących.

Dyżurni będą się poruszać po terenie Szkoły wyłącznie w odblaskowych kamizelkach. Rodzice dyżurujący są zobowiązani do nałożenia kamizelek o 8:45 rano i zdjęcia ich o godz. 13:15 po wyjściu wszystkich dzieci ze Szkoły.

Rodzice dyżurujący dostają ulgę w płatnościach w wysokości £100 w skali roku szkolnego.

Rodzice dyżurujący są odpowiedzialni za prowadzenie sklepiku szkolnego w wejsciu do Szkoły (hol obok przedszkola) oraz pomocy nauczycielom w różnych zadaniach (np.kserowanie).

Rodzice dyżurujący dbają o bezpieczeństwo dzieci na przerwach. Po skończonych zajęciach nie ma możliwości wejścia na plac zabaw przed kuchnią. Ten plac zabaw jest tylko przeznaczony dla najmniejszych dzieci. Rodzice czekają na swoje dzieci na zewnątrz przed drewnianą bramką. Do końca dyżuru pozostajemy w kamizelkach aby być widocznym dla rodziców, uczniów i pracowników szkoły.

Lista dyżurujących:

1. Marek Schindler

2. Agnieszka Dec

3. Diana Urbańczak

4. Agnieszka Cieślik

5. Joanna Krogulec

6. Damian Koj

7. Anna Ścibak / Grzegorz Wągrowski

8. vacat